null

کاربرد VBA در نرم افزار شبیه سازی ارنا

تکنولوژی Visual Basic for Application محیطی را برای نوشتن کدهای رویه ای ایجاد می نماید. استفاده این در ارنا، جزء مفاهیم پیشرفته ی ارنا محسوب می گردد.

null

شبیه سازی گسسته چیست و چگونه عمل میکند؟

شبیه سازی سیستم واقعی را بر اساس تابع توزیع های مختلف که برای ورود و زمان فرآیندها و ... تعیین کرده ایم در طول زمان اجرا و نتایجی را باز می گرداند.

null

نیم دامنه در ارنا چیست؟

نیم دامنه (half width) یکی از ابزارهای بسیار مهم در بررسی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار ارنا است. این مقادیر را می توان در نتایج مشاهده نمود.

null

مراحل شبیه سازی یک سیستم

برای انجام یک شبیه سازی درست و اصولی نیاز به برداشتن گام هایی منطقی می باشد. اگر این گام ها به درستی برداشته شوند زمان کمتر و دقت بیشتری را در مدل نهایی مشاهده خواهیم نمود.

null

شبیه سازی گسسته چیست و چگونه عمل میکند؟

شبیه سازی سیستم واقعی را بر اساس تابع توزیع های مختلف که برای ورود و زمان فرآیندها و ... تعیین کرده ایم در طول زمان اجرا و نتایجی را باز می گرداند.

null

نیم دامنه در ارنا چیست؟

نیم دامنه یکی از ابزارهای کلیدی در بررسی قابلیت اطمینان نتایج ارنا است. این مقادیر را می توان در نتایج مشاهده نمود.

null

چرا نرم افزار آرنا را انتخاب می کنم؟

نرم افزار ارنا را می توان رهبر عرصه این صنعت نامید چرا که عمدتا رقبا را با بیش از 350،000 مشتری در سراسر جهان از میان برداشته است.

null

ویژگی های جدید ارنا ورژن 15 | بخش اول

در نسخه ی جدید آرنا تعدادی ماژول و ویژگی جدید به نرم افزار اضافه شده است که سهولت استفاده و عملکرد کلی آنرا افزایش داده است.

Arena result

سرفصل های نتایج نرم افزار ارنا| بخش اول

نرم افزار آرنا نرم افزار بسیار قدرتمندی است که قادر است نتایج را در دو دسته ی نتایج خودکار و نتایج مد نظر تحلیلگر ایجاد نماید.

null

چه کتاب هایی را برای اموزش ارنا مطالعه نماییم؟

در این مطلب به معروفترین و کاربردی ترین کتب فارسی و لاتین در زمینه ی آموزش نرم افزار شبیه سازی آرنا خواهیم پرداخت.

مقایسه ی نرم افزارهای شبیه سازی

مقایسه نرم افزارهای شبیه سازی رویدادهای گسسته

با توجه به تنوع نرم افزار های شبیه سازی گسسته در دنیای فعلی، سوالی که پیش می آید اینست که چه نرم افزاری برای شبیه سازی چه سیستم هایی مناسب تر است.

پیشنهاد مطالعه از سوی مدیر وب سایت

نرم افزار ED

انتقال داده ها از نرم افزار ED به اکسل

یکی از قابلیت های نرم افزار شبیه سازی ED امکان تبادل اطلاعات با نرم افزار اکسل، ورد ، فایل های متنی (.txt) و پایگا های داده (Data Base) می باشد.

برازش توابع توزیع در ED

نحوه ی برازش توابع توزیع احتمالی در نرم افزار ED

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺧﺪاد ﻫﻴﭻ روﻳﺪادي در دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺪارد، اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل نمونه ﮔﻴﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ واﻗﻌﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم آن روﻳﺪاد اﺳﺖ .

null

ایجاد نتایج در نرم افزار شبیه سازی ED

هدف نهایی مدلسازی و شبیه سازی هر سیستم بدست آوردن نتایج کلیدی (Key Performance Indicators) از سطح سیستم و بهبود وضعیت فعلی سیستم و بهینه کردن آن می باشد.