null

شبیه سازی سیستم کنترل موجودی

در این مدل سعی داریم تا یک مدل کنترل موجودی را با توجه به هزینه ی نگهداری مواد، هزینه ی کمبود و هزینه ی سفارش دهی (ثابت و متغییر) به گونه ای بهینه سازی نماییم تا حداق هزینه به سیستم تحمیل گردد.

null

شبیه سازی مدل پسر روزنامه فروش

در مدل پسر روزنامه فروش قصد داریم پارامترهای مدل را به گونه ای در نرم افزار ارنا انتخاب نماییم تا مقدار متوسط سود حاصل از فروش روزنامه ها در بازه ی یک ساله به حداکثر مقدار خود برسد.

null

بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات

این مدل تلفیقی از سیستم نت و کنترل موجودی قطعات یدکی می باشد. این مدل نیز با هدف بهینه کردن زمانبندی نت پیشگیرانه بر اساس حداقل کردن هزینه ها (هزینه ی موجودی قطعات، کارایی منابع و ...) صورت میگیرد.

null

معرفی ابزار Opt Quest

یکی از ابزار های بسیار پرکاربرد در نرم افزار آرنا، ابزار OptQuest می باشد. این ابزار از الگوریتم جستجوی ممنوعه (Taboo search) استفاده می نماید و بهترین سناریو را بر اساس محدودیت ها و تابع هدف مشخص شده می یابد.

null

معرفی ماژول Label و Go to label

یکی از ویژگی های جدید افزوده شده به نسخه ی جدید نرم افزار آرنا دو ماژول فوق می باشند. به کمک این دو ماژول می توان موجودیت ها را به هر جایی از مدل بدون استفاده از اتصالات (Connect) هدایت نمود.

null

تغییرات ماژول Match

در نسخه ی جدید ماژول Match ، برای عملیات مونتاژ، تنها این ماژول کفایت می کند. در واقع در داخل این ماژول تنظیمات جدیدی قرار داده شده است که همان وظایف ماژول Batch را انجام می دهد.

null

ویژگی HighLight Active در ارنا

به کمک این ویژگی جدید، هرگاه موجودیتی به ماژولی وارد می شود، آن ماژول تغییر رنگ می دهد. این ویژگی جدید سبب می شود تا مدل را گام به گام اجرا نماییم و از صحت مدل اطمینان یابیم.

null

ماژول Clone در نرم افزار ارنا

ماژول Clone توانایی ایجاد چندین کپی از یک موجودیت را فراهم می کند و آنها را به صورت جداگانه هدایت می کند. ماژول Clone را به راحتی می توان با ترکیب ماژول Label به کار برد.

null

تغییرات ماژول Record در نرم افزار ارنا

در ورژن های قبلی تنها یک نوع آمار به کمک ماژول فوق قابل جمع آوری بود. اما در ورژن 15 نرم افزار، کاربر قادر است هر تعداد آماری که نیاز دارد تنها به کمک یک ماژول Record جمع آوری نماید.

null

آموزش نحوه ی نصب نرم افزار ارنا

نرم افزار ارنا قادر است انواع سیستم های گسسته و پیوسته را شبیه سازی نماید. این نرم افزار دارای پانل های مختلفی است، که برای شبیه سازی سیستم های مختلف، کاربر را یاری می کند.

null

تحلیل ورودی ها با ابزار Input Analyzer

ابزار Input Analyzer ابزار استانداردی است که به نرم افزار ارنا ضمیمه شده است. از این ابزار به منظور یافتن بهترین توزیع مناسب برای داده های مشاهده شده استفاده می گردد.

null

معرفی پنجره ی تنظیمات Run SetUp

در پنجره ی Run SetUp گزینه های مهمی نظیر مدت گرم شدن سیستم، مدت زمان اجرای شبیه سازی و تعداد تکرار ها وجود دارد. این گزینه ها به شدت بر کیفیت نتایج و نیم دامنه ی نتایج تاثیر گذار هستند.

null

تغییرات ماژول Process در نرم افزار ارنا

فیلد Quantity در ماژول فوق در ورژن 15 به Units to Seize/Release تغییر نام داده شده است تا از سردرگمی کاربران جلوگیری گردد. چرا که اکثر کاربران این فیلد را با تعداد واحد منابع یکسان فرض می کردند.