آشنایی با ماژول Create |جلسه ی دوم

ماژول Create  چیست؟

در جلسه ی اول دوره ی رایگان ارنا پیرامون محیط نرم افزار ارنا، تفاوت ماژول ها و دیتا ماژول ها و … صحبت نمودیم. یکی از مهمترین ماژول هایی که بی شک در شبیه سازی هر سیستمی مورد استفاده قرار می گیرد، ماژول Create  است. ماژول Create در پانل Basic process قرار دارد. این ماژول میتواند با دو دیتا ماژول Entity  و Schedule ارتباط بر قرار کند. این ماژول در واقع برای ساخت و ایجاد نهادها در یک سیستم مورد استفاده قرار میگیرد. هر سیستم شبیه سازی یک نقطه ی شروع و یک نقطه ی پایان دارد. نقطه ی شروع یک سیستم شبیه سازی با ماژول Create صورت می گیرد.

اگر در سیستمی انواع مختلف موجودیت وارد می شوند، می توان به ازای هر موجودیت یک ماژول Create استفاده نمود.

Create Module
Create Module

Entity چیست؟

Entity یا نهادها یا موجودیت ها در واقع اجزایی از سیستم هستند که در درون یک سیستم حرکت می کنند و عملیات ها و فرآیند های مختلف را سپری می کنند. به طور مثال در یک بانک، مشتریان، در یک پمپ بنزین، خودروها و یا در یک کارخانه قطعات یک موجودیت یا Entity محسوب می گردند.

  دیتا ماژول Entity

در این دیتا ماژول، اطلاعات مربوط به هر موجودیت قرار داده می شود. به صورت مثال اطلاعاتی نظیر:

  • نام موجودیت
  • تصویر اولیه ای از موجودیت
  • هزینه ی نگهداری به ازای هر ساعت
  • هزینه ی ارزش افزوده
  • هزینه ی غیر ارزش افزوده
  • هزینه ی انتظار، هزینه ی حمل و نقل و سایر هزینه ها

در ماژول Create پس از قرار دادن نامی برای این ماژول، نیاز است تا در فیلد Entity Type نوع موجودیت را انتخاب نماییم. اگر قبلا در دیتا ماژول Entity موجودیتی تعریف شده باشد، در این قسمت نام آن نمایش داده میشود. اگر نامی در این فیلد خودمان وارد نماییم که قبلا در دیتا ماژول Entity ایجاد نشده بود، این موجودیت به صورت خود کار در دیتاماژول Entity  ایجاد می گردد.

نحوه ی ورود موجودیت ها به سیستم

در قسمت Time between Arrival بایستی زمان ورود موجودیت ها را تعیین نماییم. این زمان می تواند یک زمان قطعی، احتمالی یا بر اساس یک جدول زمانی باشد. همانگونه که پیشتر نیز متذکر شده ایم، ماژول Create با دیتا ماژول Schedule در ارتباط است. اگر نوع زمان ورود موجودیت ها را در این قسمت، Base on Schedule انتخاب نماییم، یک جدول زمانی از نوع Arrival به صورت خودکار در دیتا ماژول  Schedule ساخته می شود.

در انتهای کادر مربوط به ماژول Create می توان اطلاعات اضافی مربوط به ورود هر موجودیت را اضافه نمود. این اطلاعات می توانند شامل نحوه ی ورود همزمان چند موجودیت، حداکثر موجودیتی که می تواند توسط این ماژول ایجاد گردد و زمان ایجاد اولین موجودیت چه زمانی از شبیه سازی است.

برای آموزش نرم افزار آرنا در دوره ی “آموزش جامع نرم افزار آرنا” ثبت نام نمایید.

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید