آشنایی با ماژول Batch |جلسه نهم

ماژول Batch

این ماژول در پانل Basic Process وجود دارد. ماژول Batch امکان گروه بندی کردن موجودیت ها در دسته های دایمی و موقتی را به کاربر می دهد. در صورتی که موجودیت ها در یک گروه به صورت موقتی، گروه بندی شده باشند، بایستی قبل از اتمام مدل و خروج موجودیت ها از مدل ( رسیدن موجودیت ها به ماژول Dispose)، موجودیت های گروه بندی شده را به کمک ماژول Separate از حالت گروه بندی خارج نماییم. در غیر اینصورت نرم افزار ارنا پیغام خطایی را نشان می دهد.

batch-Module
batch-Module

بسته بندی می تواند برحسب تعداد موجودیت های وارد شده به بخش Batch یا بر حسب خصلت (Attribute) دلخواهی تعریف گردد.  موجودیت هایی که به ماژول Batch می رسند، در یک صف قرار گرفته، تا به تعداد مشخص شده در فیلد Batch Size برسند و سپس یک موجودیت جدید به عنوان یک بسته و گروه خارج می شود.

 مثال هایی از کاربرد ماژول Batch

در ادامه سعی می نماییم با ارایه ی مثال های مختلف کاربرد این ماژول را بیان نماییم.

 • جمع آوری تعدادی از قطعات پیش از شروع کار
 • یکی کردن کپی های قسمت های مختلف یک فرم
 • در یک سیستم درمانی، هر یک از بیماران بایستی پرونده و سوابق درمانی خود را به همرا داشته باشد ( ترکیب کردن سوابق درمانی با هر بیمار)
 • افرادی در یک ایستگاه منتظر اتوبوس هستند و به محض رسیدن اتوبوس سوار بر آن می گردند.
 • موجودیت ها در یک جعبه ی 15 تایی چیده می شوند و به انبار ارسال می گردند.

حالت های مختلف موجود در ماژول Batch

 • Temporary

در این حالت از ماژول Batch، موجودیت ها به صورت موقتی در یک دسته قرار می گیرند. در این حالت از گروه بندی، موجودیت ها قبل از خروج از مدل حتما بایستی از حالت گروه بندی خارج گردند.

 • Permanently

در این حالت از ماژول Batch، موجودیت ها به صورت دایمی در یک دسته قرار می گیرند و نیازی به جدا سازی  آنها قبل از خروج از مدل نمیباشد. البته بایستی متدکر شد که در این حالت از گروه بندی، نمی توان موجودیت های گروه بندی شده را از یکدیگر جدا نمود.

سایر فیلدهای مرتبط با ماژول Batch

 • Batch Size

اندازه ی هر دسته را نشان می دهد. به طور مثال اگر در این فیلد عدد 5 را قرار دهیم، موجودیت ها را در دسته های 5 تایی قرار می دهد.

 • Save Criterion

ترتیب بسته بندی کردن اولین با آخرین موجودیت وارد شده را مشخص می کنید. در واقع برای رعایت ترتیب موجودیت ها در یک گروه یا دسته مورد استفاده قرار می گیرد.

 • Rule

مشخص می کند که موجودیت رسیده شده چگونه بایستی دسته بندی گردد. در حالت any entity هر موجودیتی که به صف ماژول Batch وارد گردد را در درون بسته جای می دهد. در واقع در این حالت موجودیت ها را از درون صف ماژول فوق انتخاب نمی کند تا در درون گروه قرار دهد. به عبارت دیگر در حالت Any Entity اولین تعداد موجودیت که در فیلد Batch Size ماژول Batch مشخص کرده ایم، بسته را تشکیل می دهند. حتی اگر موجودیت ها دارای خصلت و نوع متفاوتی باشند، آنها را با هم در یک بسته قرار می دهد.

اما در حالت By Attribute موجودیت ها را بر اساس خصلت، نوع موجودیت یا هر ویژگی مشترکی که دارند، در یک گروه قرار می دهد. به طور مثال در یک خط تولید که دو نوع موجودیت مداد و خودکار را داریم، می توان بسته بندی را بر اساس نوع موجودیت انجام داد. به طور مثال در این حالت مداد ها وقتی به تعداد مشخص شده در فیلد Batch Size ماژول Batch رسیدند، یک بسته می شوند.

در صورتی که در ماژول Batch حالت By Attribute انتخاب گردد، یک فیلد جدید در این ماژول، به نام Attribute Name ایجاد می گردد که بایستی نام خصلت مدنظر را انتخاب نماییم.

 • Representative Entity

در این فیلد می توانیم نوع موجودیت نماینده ی گروه را انتخاب نماییم. به طور مثال مداد هایی که در دسته های 100 تایی، در یک کارتن چیده می شوند را می توانیم از نوع کارتن تعریف کنیم و نوع جدیدی از موجودیت را در فیلد بالا تعریف نماییم.

یک نکته ی دیگر ترکیب ماژول Batch با ماژول Match برای مدلسازی مونتاژ قطعات می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، مقاله ی  “تغییرات ماژول Match در نرم افزار ارنا ورژن 15” را مشاهده نمایید.

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید