نرم افزار ارنا یکی از قدرتمندتری نرم افزار های شبیه سازی می باشد. این نرم افزار دارای ابزار های تحلیلی زیادی است. این ابزار ها تحلیلگر را در هر یک از گام های اجرای یک پروژه ی شبیه سازی تحلیلگر را یاری می نمایند. نرم افزار ارنا به کمک تکنیک Drag & Drop ماژول ها را در پنجره ی مدلسازی قرار می دهد. این نرم افزار قادر است تا انواع سیستم های خدماتی و تولیدی، پیوسته و گسسته را شبیه سازی نماید.

دوره ی آموزش مقدماتی ارنا، یک دوره ی رایگان است که  ماژول کلیدی و اساسی ارنا را معرفی مینماید. دوره ی رایگان ارنا تنها یک دوره ی مقدماتی است. در دوره ی آموزش مقدماتی ارنا یک فرآیند ساده را طی چندین جلسه تکمیل می کند.

سرفصل دوره

در دوره ی آموزش مقدماتی ارنا پیرامون برخی از ماژول ها و مفاهیم کلیدی زیر صحبت خواهیم نمود:

 • ماژول Create
 • ماژول Process
 • ماژول Create
 • ماژول Batch
 • ماژول Separate
 • ماژول Dispose
 • ابزار input analyzer
 • انیمیشن سازی دوبعدی
 • دیتا ماژول Entity
 • دیتاماژول Resource
 • ماژولMatch

دانشجویان و علاقه مندان به یادگیری کامل و جامع نرم افزار شبیه سازی آرنا، می توانند در دوره ی صفر تا صد شبیه سازی به کمک نرم افزار آرنا شرکت نمایند.

free Arena course

ویدیو های دوره

arena training section 03 - دوره ی آموزش مقدماتی ارنا

جلسه ی سوم| آشنایی با ماژول Process

Section 02 Simulation Arena Course - دوره ی آموزش مقدماتی ارنا

جلسه ی دوم| آشنایی با ماژول Create

Section 01 Simulation Arena Course - دوره ی آموزش مقدماتی ارنا

جلسه ی اول| آشنایی با محیط نرم افزار آرنا

Free Arena Course Section 06 - دوره ی آموزش مقدماتی ارنا

جلسه ششم| آشنایی با ماژول Record
Record

Arena free section 05 - دوره ی آموزش مقدماتی ارنا

جلسه پنجم|آشنایی با ماژول Decide
قسمت اول

Freaa Arena course section 04 - دوره ی آموزش مقدماتی ارنا

جلسه ی چهارم| آشنایی با دیتا ماژول Resource
Resource

Free Arena Section 09

جلسه نهم| آشنایی با ماژول Batch
Batch

free arena section 08

جلسه هشتم| آشنایی با ماژول Assign
Assign

Free Arena Section 07

جلسه هفتم|آشنایی با ماژول Decide
قسمت دوم

free Arena Section 10

جلسه دهم| آشنایی با ماژول Separate