سرفصل های نتایج نرم افزار ارنا| بخش اول

Arena result

نرم افزار ارنا، نرم افزار بسیار قدرتمندی است که نتایج وسیعی را در اختیار کاربر و تحلیل گر قرار می دهد. نتایج نرم افزار ارنا را می توان به دو دسته ی کلی زیر تقسیم بندی نمود:

نتایج خودکار نرم افزار ارنا: نتایجی که توسط نرم افزار به صورت خودکار جمع آوری می گردد.

نتایج تعریف شده توسط کاربر : کاربر می تواند این دسته از نتایج را در ماژول Record و یا دیتا ماژول Statistic تعریف نماید.

انتخاب نتایج مد نظر کاربر در نرم افزار ارنا

برای دسترسی به نتایج خودکار نرم افزار ارنا، بایستی به پنجره ی پرکاربرد Run Setup وارد گردیم. برای دسترسی به این پنجره، بایستی از مسیر زیر اقدام نماییم:

Run >> Setup >> Project Parameter

result of arena
result of arena

در این پنجره، در قسمت  Statistic Collection می توان نتایج مد نظر کاربر را تعیین نمود.به طور مثال، سیستمی طراحی نموده ایم که هزینه ی نیروی انسانی، برای تجزیه و تحلیل پروژه بایستی جمع آوری گردد. در این صورت بایستی گزینه ی Costing انتخاب گردد.

بهتراست پیش از پرداختن به سرفصل های نتایج نرم افزار ارنا، گزینه های بخش Statistic Collection  را به صورت اجمالی شرح دهیم.

   Costing : نتایج مرتبط با هزینه های سیستم را نشان می دهد.

    Queues : نتایج مرتبط با صف های سیستم را نشان می دهد.

   Transporters : نتایج مرتبط با حمل و نقل کننده های سیستم را نشان می دهد.

   Entities : نتایج مرتبط با موجودیت های سیستم را نشان می دهد.

   Processes: نتایج مرتبط با فرآیندهای سیستم را نشان می دهد.

   Resources : نتایج مرتبط با منابع  سیستم را نشان می دهد.

   Stations: نتایج مرتبط با ایستگاه های سیستم را نشان می دهد.

     Conveyors : نتایج مرتبط با نقاله های سیستم را نشان می دهد.

    Activity Areas : نتایج مرتبط با نواحی فعالیت در سیستم را نشان می دهد.

   Tanks : نتایج مرتبط با مخازن سیستم را نشان می دهد.

   مشکل عدم نمایش نتایج در نرم افزار ارنا

در صورتی که تمایل به نمایش دادن نتایج نرم افزار ارنا، پس از اتمام اجرای مدل را نداشته باشید، می توانید از مسیر زیر اقدام نمایید:

Run >> Setup >> Report

result of arena
result of arena

در این پنجره سه گزینه مختلف وجود دارد، که پیرامون هریک توضیحات مختصری ارایه خواهیم نمود:

  Always : نتایج را پس از اتمام اجرای مدل سازی مستقیما نمایش می دهد.

  Never : نتایج را پس از اتمام اجرای مدل سازی نمایش نمی دهد.

 Prompt Me : پس از اتمام اجرای مدل سازی، پنجره ای برای کاربر نمایش می دهد و از کاربر برای نمایش نتایج اجازه می گیرد.

سرفصل نتایج نرم افزار ارنا

بعد از ارایه ی پیش زمینه های ارایه شده در بالا، بهتر است به بررسی هر یک از سرفصل های نتایج نرم افزار ارنا بپردازیم. در نرم افزار ارنا سرفصل های بسیاری برای نتایج مطرح می باشد. در این مطلب آموزشی سعی می نماییم برخی از این سرفصل ها را بیان کنیم. سرفصل های باقی مانده نیز در یک پست آموزشی دیگر در آینده ای نزدیک توضیح داده خواهند شد.

Key Performance Indicators

این سرفصل در صورتی نمایش داده می شود که تیک گزینه ی Costing در پنجره ی Run Setup فعال باشد. این قسمت از نتایج شامل هزینه های ارزش افزوده، هزینه های غیر ارزش افزوده، هزینه های حمل و نقل، هزینه ی انتظار و سایر هزینه های مرتبط با تمام موجودیت ها می باشد. در واقع این هزینه ها در دیتا ماژول Entity در پانل Basic Process برای هر موجودیت ثبت می گردد.

همچنین در این قسمت هزینه های مرتبط با تمام منابع را مشاهده می نماییم. این قسمت از نتایج نرم افزار ارنا شامل هزینه های مشغول بودن، هزینه های بیکاری و هزینه ی هر بار استفاده را برای تمام منابع نشان می دهد. این نوع هزینه ها نیز در دیتاماژول Resource در پانل Basic Process برای هر منبع ثبت می گردد.

result of arena
result of arena

نتایج مرتبط با موجودیت ها

       زمان مرتبط با موجودیت ها

 در این قسمت زمان ارزش افزوده، زمان غیر ارزش افزوده، زمان انتظار، زمان حمل و نقل و سایر زمان ها را بر حسب واحد زمانی مشخص شده در پنجره ی Run Setup می توان مشاهده نمود. در انتها نیز زمان کل به ازای هر موجودیت ثبت می گردد که مجموع زمان های فوق می باشد. هر یک از این نتایج به ازای هر موجودیت در چهار عنوان متوسط زمان، حداقل زمان و حداکثر زمان ثبت می گردد. عنوان چهارم در نتایج، Half Width می باشد. این عنوان را می توانید در مطلب آموزشی « نیم دامنه در آرنا چیست؟ » مطالعه نمایید.

     هزینه مرتبط با موجودیت ها

در این قسمت هزینه ارزش افزوده، هزینه غیر ارزش افزوده، هزینه انتظار، هزینه حمل و نقل و سایر هزینه ها را  میتوان مشاهده نمود. هر یک از این نتایج به ازای هر موجودیت در چهار عنوان یاد شده ی فوق، ثبت می گردد. در انتها نیز هزینه کل به ازای هر موجودیت ثبت می گردد که مجموع هزینه های فوق می باشد.

   سایر نتایج مرتبط با موجودیت ها

در این قسمت سایر نتایج مرتبط با موجودیت ها از قبیل تعداد موجودیت های وارد شده به سیستم، تعداد موجودیت ها خارج شده از سیستم و تعداد موجودیت های در حال خدمت را می توان مشاهده نمود.

 

در مقاله ی بعدی به ادامه ی بررسی سرفصل های نتایج نرم افزار ارنا خواهیم پرداخت.

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید