پروژه ی شبیه سازی و بهینه سازی بیمارستان با Arena

در این پروژه قصد شبیه سازی و بهینه سازی بیمارستان را داریم که در یک مقاله ی علمی بدان اشاره…

شبیه سازی مرکز تماس

http://fatehi-ie.ir/wp-content/uploads/2019/12/call-center-simulation.mp4 توضیح کوتاه پیرامون پروژه نرم افزار ارنا یکی از نرم افزار های شبیه سازی پیشامد گسسته می باشد. به…
group 0
20,000 تومان