نرم افزار شبیه سازی گسسته Planimate برای شبیه سازی شبکه های لجستیک ، زنجیره های تأمین و صنایع معدنی و تولیدی مناسب است. از این نرم افزار می توان برای برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مطالعات امکان سنجی استفاده کرد. این نرم افزار توسط شرکت InterDynamics طراحی و توسعه یافته است و قادر است تا طیف وسیعی از سیستم ها را مدلسازی نماید.

نرم افزار شبیه سازی گسسته Planimate

حوزه ی کاربرد نرم افزار شبیه سازی گسسته Planimate

نام Planimate هدف نرم افزار را نشان می دهد: تسهیل برنامه ریزی سیستم از طریق استفاده از انیمیشن. نرم افزار شبیه سازی گسسته Planimate را می توان در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار داد.

نرم افزار شبیه سازی گسسته Planimate

تمام نرم افزارهای شبیه سازی گسسته قادرند تا سیستم های مذکور را مدلسازی و شبیه سازی نمایند. ولی برخی از این نرم افزار ها به دلیل اشیا و عناصر خاصی که در کتابخانه ی خود دارند در مدلسازی برخی از سیستم ها قوی تر عمل می نمایند. به طور مثال نرم افزار آرنا و Flexsim و یا حتی نرم افزار ED در شبیه سازی سیستم های تولیدی بهتر از سایر نرم افزار های این حوزه عمل می نمایند. یا نرم افزاری نظیر نرم افزار Emulated در بسته بندی و یا نرم افزار Anylogic در سیستم های لجستیک بهتر عمل می نمایند.

این نرم افزار نیز نظیر سایر نرم افزار های شبیه سازی گسسته، قادر است تا با سناریو سازی و تجزیه و تحلیل آزمایشات مختلف کاستی های سیستم موجود را شناسایی کرده و آنها را بهبود بخشد.

نرم افزار شبیه سازی گسسته Planimate را می توان برای انواع سیستم ها استفاده نمود ولی در سیستم های حمل و نقل و لجستیک بسیار بهتر از سایر سیستم ها عمل می نماید. البته بر اساس تجربه ی شخصی خودم بایستی بگویم که حتی برای شبیه ساز اینگونه سیستم ها (لجستیک) بهتر است سراغ نرم افزاهایی نظییر Arena یا Anylogic برویم. چرا که این دسته از نرم افزار ها در کنار سایر مزایایشان، منابع آموزشی بسیاری دارند.