شبیه سازی نگهداری و تعمیرات

شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند نگهداری و تعمیرات

در این پروژه سعی داریم با تلفیق مدل نگهداری و تعمیرات با مدل کنترل موجودی قطعات یدکی، بهترین زمانبندی برای نت پیشگیرانه را با به حداقل رساندن هزینه ها بدست آوریم.

شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند پول گذاری در دستگاه خودپرداز

شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند پول گذاری در دستگاه خودپرداز

http://thedailyrag.co.uk/dear-david-cameron/ در این مدل سعی داریم با در نظر گرفتن هزینه ی کمبود وجوه نقد، هزینه ی خواب وجوه نقد و میزان تقاضای احتمای در هر روز بهترین برنامه ی پولگذاری را برای خودپرداز ارایه نماییم.

شبیه سازی پمپ بنزین

شبیه سازی پمپ بنزین

در پروژه پمپ بنزین خودرو ها وارد یک جایگاه سوخت با 4 سکو می شوند. این پمپ بنزین دارای 8 پمپ و 16 نازل می باشد. در پروژه پمپ بنزین فوق دو نوع سوخت عادی و سوپر ارایه ارایه می گردد و جمعا 4 اپراتور مشغول به کار می باشند.

شبیه سازی بیمارستان و کلینیک

شبیه سازی فرآیند کلینیک

Buying Xanax Online Reddit در این پروژه به شبیه سازی قسمتی از یک بیمارستان می پردازیم و سعی در بدست آوردن کارایی منابع، مدت زمان انتظار بیماران و تعداد بیماران در هر یک از شیفت های صبح و بعد از ظهر داریم.

بهینه سازی و شبیه سازی کارواش

بهینه سازی و شبیه سازی کارواش

http://dollshouseonthehill.co.uk/?llsold4f=Xanax-Bars-2Mg-Buy&c73=b2 در این پروژه سعی نموده ایم یک کارواش را به کمک نرم افزار ارنا شبیه سازی نماییم و شاخص های کلیدی این کارواش را برای وضعیت فعلی استخراج نماییم و راهکار هایی برای بهبود و ضعیت کنونی آن ارایه دهیم.

Arena simulation Manufacture Project

شبیه سازی کارگاه پرس با 5 ایستگاه کاری

در این پروژه به شبیه سازی یک کارگاه تولیدی با 5 ایستگاه مختلف برای پرس کاری، ماشین کاری و بازرسی می پردازیم. این مدل همانند سایر پروژه های وب سایت دارای داشبورد و انیمیشن سازی دو بعدی و ویدیو ی آموزشی می باشد.

شبیه سازی آرایشگاه

شبیه سازی آرایشگاه با سه خدمت دهنده

http://nsempii.com/category/news/?filter_by=review_high سیستمی که قصد شبیه سازی آن را داریم یک آرایشگاه می باشد. در مطالعه ی شبیه سازی آرایشگاه، سعی نموده ایم تا محدودیت ها و چالش های واقعی مطرح در این نوع سیستم را در مدل لحاظ نماییم، تا مدل شبیه سازی شده به سیستم واقعی نزدیکتر گردد.

پروژه ی خط تولید نایلون با ارنا

پروژه شبیه سازی خط تولید نایلون

این پروژه یک خط تولید نایلون را شبیه سازی می کند. در این مدل چهار ماشین (تولید، چاپ زنی، دستگاه دوخت و بسته بندی) وجود دارد. در این مدل همچنین از لیفتراک ها برای حمل نمودن بسته های انتهایی به انبار استفاده شده است.

شبیه سازی لجستیک

شبیه سازی سیستم لجستیک و زنجیره تامین

در پروژه ی شبیه سازی لجستیک و زنجیره تامین، یک تامین کننده با تعداد 5 مشتری مختلف در نظر گرفته شده است. این تامین کننده تعداد 5 کامیون را در اختیار دارد. هر کامیون می تواند سفارش دو مشتری مختلف را تحویل دهد. مسافت ها به صورت ارایه های چند بعدی می باشند.

شبیه سازی زنجیره تامین

شبیه سازی زنجیره تامین

در پروژه ی شبیه سازی زنجیره تامین فوق، یک کارخانه را با سه تامین کننده ی مختلف در نظر گرفته ایم. در این کارخانه مجموعا 5 کامیون برای تامین مواد اولیه از تامین کنندگان در اختیار دارد.

شبیه سازی بیمارستان با آرنا

شبیه سازی و بهینه سازی بیمارستان

در این پروژه به مدلسازی و بهینه سازی بیمارستانی خواهیم پرداخت که در یک مقاله ی علمی بدان اشاره شده است. همچنین سعی می کنیم تا مدل مقاله را به کمک سناریوها و شاخص های قویتری بهبود ببخشیم.