کاربرد VBA در نرم افزار شبیه سازی ارنا

ارتباط نرم افزار شبیه سازی ارنا با VBA

ارنا با دو تکنولوژی مایکروسافت در تعامل می باشد. اولین تکنولوژی Active X Automation می باشد. دومین تکنولوژی زبان برنامه نویسی Visual Basic for Application (VBA) می باشد. تکنولوژی Visual Basic for Application محیطی را برای نوشتن کدهای رویه ای ایجاد می نماید. استفاده این در ارنا، جزء مفاهیم پیشرفته ی ارنا محسوب می گردد.

این زبان برنامه نویسی، یک زبان برنامه نویسی کامل است که تمام جنبه های زبان های کامپیوتری مدرن را داراست و قادر است تا اشیایی با ویژگی ها و روش های مختلف ایجاد نماید. تعامل بین این زبان برنامه نویسی و ارنا از طریق ماژول VBA در پانل Block صورت می گیرد. برای درک ارتباط بین ارنا و VBA ، شما بایستی طبیعت پیشامد محور زبان VBA را درک نمایید.

پیشامد های VBA در نرم افزار شبیه سازی ارنا

تعدادی پیشامد VBA وجود دارند که در ارنا از پیش تعریف شده اند. جدول زیر تعدادی از این نوع پیشامدها را نمایش می دهد. در ادامه نحوه ی دسترسی به این نوع پیشامدها را توضیح خواهیم داد.

نام پیشامد

شرح پیشامد

DocumentOpen

این پیشامد پیش از باز کردن مدل فراخوانده می شود.

DocumentSave

این پیشامد پیش از ذخیره سازی مدل فراخوانده می شود.

RunBegin

این پیشامد پیش از بررسی صحت مدل فراخوانده می شود.

RunBeginSimulation

این پیشامد پیش از شروع شبیه سازی فراخوانده می شود.

RunEndReplication

این پیشامد پس از تکمیل هر تکرار فراخوانده می شود.

RunBeginReplication

این پیشامد پیش از اجرای هر تکرار فراخوانده می شود.

RunEndSimulation

این پیشامد پس از تکمیل تمام تکرارها فراخوانده می شود.

SimanError

این پیشامد هرگاه مدل با خطا یا هشداری رو به رو شود، فراخوانده می شود.

در واقع می توان تمام این پیشامد ها را در سه دسته ی زیر دسته بندی  کرد:

  • پیشامدهای ایجاد شده توسط ارنا که قبل از اجرای شبیه سازی رخ می دهند (نظیر پیشامد DocumentOpen)
  • پیشامدهای ایجاد شده توسط ارنا که در طول اجرای شبیه سازی رخ می دهند (نظیر پیشامد RunEndSimulation).
  • پیشامدهای ایجاد شده توسط کاربر که در طول اجرای شبیه سازی رخ می دهند (نظیر پیشامد OnFileRead).

نحوه ی استفاده از برنامه نویسی VBA در نرم افزار شبیه سازی ارنا

 برای دسترسی به محیط برنامه نویسی VBA در ارنا بایستی از مسیر Tools >> Macro >> Show Visual Basic Editor گردد.

VBA in arena
VBA in arena

   مثالی از VBA در نرم افزار شبیه سازی ارنا

به طور مثال در زیر یک برنامه ی ساده ی VBA را مشاهده می نمایید که این امکان را به کاربر می دهد تا پیغامی را پیش از اجرای مدل نمایش دهد.

Private Sub ModelLogic_RunBegin()

MsgBox “RunBegin”

End Sub

 

زمانی که دکمه ی شروع شبیه سازی زده میشود ابتدا پیغام زیر نمایش داده میشود:

VBA in arena
VBA in arena
برای ساخت یک دستور ساده می توان دستور مورد نظر خود را بین Sub و End Sub نوشت.
برخی از کاربردهای ساده ی این زبان در ارنا را می توان به صورت زیر بازگو کرد:
  • نماش پیغامی در زمان شروع شبیه سازی
  • نماش پیغامی در زمان بروز خطا
  • ایجاد کادر محاوره برای وارد کردن مقادیر متغیرها و خصیصه ها

در زیر می توانید ویدیوی آموزشی نحوه ی ایجاد VBA در نرم افزار ارنا را مشاهده نماید:

 

 

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید